Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kiadványszerkesztői munkák

A Király Béla által alapított Az 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa főtitkáraként 2009 és 2013 között szerveztem évente egy-egy, összesen öt tudományos konferenciát nemzetőrség témában.

Elsősorban az 1956-os szervezet bemutatására törekedtünk. Rendezvényeinken a korszak elismert kutatói, szaktekintélyei adtak elő. Az esemény egyúttal lehetőséget biztosított az egykori résztvevőknek, hogy szakavatott tudományos munkatársak előtt mondják el saját élményeiket, tapasztalataikat. 

A konferencia fővédnökségét minden évben elvállalta a köztársasági elnök, Sólyom László, Schmitt Pál, illetve Áder János. A rendezvényt hagyományosan az annak otthont adó Hadtörténeti Intézet és Múzeum vezetője nyitotta meg. 

Az elhangzott előadások írott változatainak összegyűjtéséért, szöveggondozásáért, a konferencia-kiadvány szerkesztéséért és nyomdába kerüléséért egyaránt én feleltem.

Az országos kitekintéssel rendelkező kutatók meghívása mellett célul tűztük ki, hogy az ország minden megyéjéből megnyerjünk legalább egy történészt, levéltárost, aki megismerteti mind a hallgatóságot, mind az olvasóközönséget az adott megye nemzetőrségének történetével. Öt év alatt ezt a célt elértük, így indokoltnak tartottuk egy összefoglaló kiadvány megjelentetését, amiben minden megyéből olvasható egy-egy tanulmány a helyi 1956-os nemzetőrségről. 

 

Nemzetőrjelvény 2009-2013

A könyv teljes terjedelmében olvasható a Magyar Elektronikus Könyvtárban: 

http://mek.oszk.hu/14000/14055/ 

borito2009-2013.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A válogatott tanulmányok az országos kitekintés, valamint a fővárosi események mellett minden megye vonatkozásában is tárgyalják az 1956-os nemzetőrség történetét. 

Böőr László: Nemzetőrparancsnokok Pest megyében 1956 októberében

Cseh Zita: Az egri nemzetőrök rendvédelmi tevékenysége az 1956-os forradalomban

Csomor Erzsébet: Az 1956-os események Zala megyében, különös tekintettel a nemzetőrségre

Csurgai Horváth József: Székesfehérvár és Fejér megye, 1956 - kitekintéssel a nemzetőrségre

Erdős Ferenc: Sztálinváros - Dunapentele nemzetőrei 1956-ban

Farkas Csaba: A szegedi nemzetőrség 1956-ban

Fekete István: A katonák szerepe a szolnoki '56-os eseményekben

Filep Tibor: Az 1956-os forradalmi események Hajdú-Biharban, a katonák és a nemzetőrök szerepe

Galambos István: Nemzetőrök Veszprém megyében 1956-ban

Germuska Pál: Nemzetőrök Komárom megyében 1956-ban

Horváth Miklós: 1956 nemzetőrsége

Katona Attila: "Legyen a népé a hatalom, megszenvedett és vérzett érte." Adalékok Vas megye és Szombathely 1956-os forradalmának történetéhez

Kis József: A borsodi nemzetőrség, 1956

Nagy Róbert: Az 1956-os forradalom és szabadságharc Győr-Sopron megyei eseményei, különös tekintettel a nemzetőrség megszervezésére

Némethné Dikán Nóra: Az 1956-os események Szabolcs-Szatmár megyében, különös tekintettel a nemzetőrségre

Orgoványi István: A nemzetőrség Bács-Kiskun megyében 1956-ban

Rozs András: Baranya megyei és pécsi nemzetőrök az 1956-os forradalomban

Somlai Katalin: Békés megye, 1956 - Kitekintéssel a nemzetőrségre

Szakolczai Attila: Az 1956-os nemzetőrség megalakulása

Szántó László: Nemzetőrök Somogy megyében 1956-ban

Szilágyi Mihály: Nemzetőrök Tolna megyében 1956-ban

Tulipán Éva: Munkásmilíciák és nemzetőrség Budapesten 1956-ban

Tyekvicska Árpád: Az 1956-os események Nógrád megyében, különös tekintettel a nemzetőrségre

 

Bokodi-Oláh Gergely (szerk.): Nemzetőrjelvény - Tanulmányok az 1956-os nemzetőrségről, 2009-2013. Budapest (1956 NHT) 2015. ISBN 978-963-89929-1-8 

 

Nemzetőrjelvény 2013

A könyv teljes terjedelmében olvasható a Magyar Elektronikus Könyvtárban:

http://mek.oszk.hu/12600/12668/

borito2013.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Fővédnök: Áder János Magyarország köztársasági elnöke

Levezető elnök: Szelke-Tulipán Éva PhD Hadtörténeti Intézet és Múzeum történész

Dr. Horváth Csaba alezredes Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnok-helyettese: Köszöntő

Válóczy István nyá. mk. dandártábornok, az egyesület elnöke: Köszöntő

Dr. Süli Attila őrnagy Hadtörténeti Intézet és Múzeum történész: Erdély nemzetőrei az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban

Csurgai Horváth József Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára igazgató: Székesfehérvár és Fejér megye, 1956 – kitekintéssel a nemzetőrségre

Galambos István Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusz történész: Nemzetőrök Veszprém megyében 1956-ban

Somlai Katalin 1956-os Intézet történész: Békés megye, 1956 – kitekintéssel a nemzetőrségre

Fekete István nyá. ezredes helytörténész: A katonák szerepe a szolnoki ’56-os eseményekben

Filep Tibor újságíró, történész: Az 1956-os események Hajdú-Biharban, különös tekintettel a nemzetőrségre

 

Bokodi-Oláh Gergely (szerk.): „A néppel tűzön-vízen át!” Nemzetőrjelvény – Tudományos konferencia a nemzetőrségről, 2013. Budapest (1956 NHT) 2014. ISBN 978-963-89929-0-1

 

Nemzetőrjelvény 2012

A könyv teljes terjedelmében olvasható a Magyar Elektronikus Könyvtárban: 

http://www.mek.oszk.hu/11800/11811/index.phtml

borito2012.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fővédnök: Áder János, Magyarország köztársasági elnöke

Levezető elnök: Horváth Miklós DSc. nyá. ezredes, PPKE-BTK egyetemi tanár

Hermann Róbert DSc., a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese: Köszöntő

Válóczy István nyá. mk. dandártábornok, az egyesület elnöke: Köszöntő

Némethné Dr. Dikán Nóra, Jósa András Múzeum, nyá. történész, mueológus: Az 1956-os események Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel a nemzetőrségre

Dr. Farkas Csaba, Csongrád Megyei Levéltár, főlevéltáros: Szegedi nemzetőrség, 1956

Nagy Róbert Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár főlevéltáros: A nemzetőrség megszervezésére tett kísérletek Győr-Sopron megyében 1956-ban
Csomor Erzsébet Zala Megyei Levéltár levéltáros:
Az 1956-os események Zala megyében, különös tekintettel a nemzetőrségre
Dr. Katona Attila PhD Nyugat-Magyarországi Egyetem BTK docens: „Legyen a népé a hatalom, megszenvedett és vérzett érte. Adalékok Vas megye 1956-os forradalmának történetéhez

Bokodi-Oláh Gergely (szerk.): "A néppel tűzön-vízen át!" Nemzetőrjelvény - Tudományos konferencia a nemzetőrségről, 2012. Budapest (1956 NHT) 2012. ISBN 978-963-08-5247-0

 

Nemzetőrjelvény 2011

A könyv teljes terjedelmében olvasható a Magyar Elektronikus Könyvtárban: 

http://mek.oszk.hu/10400/10458

borito2011.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fővédnök: Dr. Schmitt Pál a Magyar Köztársaság elnöke

Levezető elnök: Horváth Miklós DSc. nyá. ezredes PPKE-BTK egyetemi tanár

Dr. Kovács Vilmos ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka: Köszöntő 

Válóczy István nyá. mk. dandártábornok, az egyesület elnöke: Köszöntő 

Dr. Kedves Gyula ezredes HM-HIM Hadtörténeti Múzeum igazgató: Az 1848-49-es nemzetőrség 
Germuska Pál PhD 1956-os Intézet intézeti titkár: Az 1956-os események Komárom-Esztergom megyében, különös tekintettel a nemzetőrségre 
Somfai Balázs főlevéltáros Veszprém Megyei Levéltár igazgatóhelyettes: Amit a hatalom tudni vélt Veszprém megye ötvenhatjáról. Az 1959-es összefoglaló rendőri jelentés megállapításai a megye városaiban működött nemzetőrökről
Dr. Valuch Tibor Debreceni Egyetem egyetemi docens:
Az 1956-os forradalom szereplői: Nemzetőrök Hajdú-Biharban
Tyekvicska Árpád Nógrád Megyei Levéltár igazgató: Az 1956-os események Nógrád megyében, különös tekintettel a nemzetőrségre 
Váradi Natália PhD II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola főiskolai tanár: Deportálások Magyarországról a Szovjetunióba 1956-ban

Bokodi-Oláh Gergely (szerk.): „A néppel tűzön-vízen át!” Nemzetőrjelvény – Tudományos konferencia a nemzetőrségről, 2011. Budapest (1956 NHT) 2011. ISBN 978-963-08-2910-6

 

Nemzetőrjelvény 2010

A könyv teljes terjedelmében olvasható a Magyar Elektronikus Könyvtárban: 

http://mek.oszk.hu/10400/10457

borito2010.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fővédnök: Dr. Sólyom László a Magyar Köztársaság elnöke

Levezető elnök: Horváth Miklós DSc. nyá. ezredes PPKE-BTK egyetemi tanár, HM-HIM munkatárs

Válóczy István nyá. mk. dandártábornok, az egyesület elnöke: Köszöntő 

Dr. Holló József Ferenc altábornagy, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója: Megnyitó beszéd

Bona Gábor DSc. nyá. ezredes, a Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet Művelődéstörténeti és Muzeológiai Tanszék tanszékvezetője: Az 1848-49-es nemzetőrség

Dr. Szelke-Tulipán Éva a HM-HIM munkatársa: Munkásmilíciák és nemzetőrség Budapesten

Dr. Cseh Géza a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár főlevéltárosa: A Kádár-kormány Szolnokon 

Kis József a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár osztályvezetője: Borsodi nemzetőrség 1956-ban

Cseh Zita a Heves Megyei Levéltár főlevéltárosa: Az egri nemzetőrök rendvédelmi tevékenysége az 1956-os forradalomban

Orgoványi István az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára osztályvezetője: Nemzetőrség Bács-Kiskun megyében 1956-ban

Dr. Böőr László a Pest Megyei Levéltár nyugalmazott főlevéltárosa: Nemzetőrparancsnokok Pest megyében 1956-ban

Dr. Szilágyi Mihály Tolna megyei helytörténész: Nemzetőrök Tolna megyében 1956-ban 

Rozs András a Baranya Megyei Levéltár nyugalmazott főlevéltárosa:Baranya megyei és pécsi nemzetőrségek az 1956-os forradalomban

Bokodi-Oláh Gergely (szerk.): „A néppel tűzön-vízen át!” Nemzetőrjelvény – Tudományos konferencia a nemzetőrségről, 2010.Budapest (1956 NHT) 2010. ISBN 978-963-08-0671-8

 

Nemzetőrjelvény 2009

A könyv teljes terjedelmében olvasható a Magyar Elektronikus Könyvtárban:

http://mek.oszk.hu/10400/10456

borito2009.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fővédnök: Dr. Sólyom László a Magyar Köztársaság elnöke 

Levezető elnök: Rainer M. János történész, az 1956-os Intézet főigazgatója

Válóczy István nyá. mk. dandártábornok, az egyesület elnöke: Köszöntő 

Prof. Dr. Király Béla nyá. vezérezredes, az 1956-os nemzetőrség főparancsnoka, az egyesület alapítója: 1956 eszméivel Amerikában - megnyitó beszéd

Dr. Holló József Ferenc altábornagy, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója: Feladatunk: a nemzetőrség történetének feltárása és megörökítése

Hermann Róbert PhD a Hadtörténelmi Közlemények igazgatója, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum: 1848-49 nemzetőrsége

Eörsi László az 1956-os Intézet tudományos munkatársa: Fegyveres felkelőcsoportok, mint a nemzetőrség megalakításának előzményei

Szakolczai Attila az 1956-os Intézet tudományos munkatársa: Az 1956-os nemzetőrség megalakulása

Horváth Miklós DSc. nyá. ezredes, hadtörténész egyetemi tanár, a PPKE-BTK és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa: 1956  és nemzetőrsége

Dr. Erdős Ferenc a Fejér Megyei Levéltár igazgatója, főtanácsosa: Sztálinváros - Dunapentele nemzetőrei 1956-ban

Dr. Szántó László a Somogy Megyei Levéltár nyugalmazott főlevéltárosa: Nemzetőrök Somogy megyében 1956-ban

Dr. M. Kiss Sándor egyetemi tanár, a PPKE-BTK Történettudományi Intézet vezetője: A nemzetőrség szerepe az 1956-os forradalom és szabadságharcban

Bokodi-Oláh Gergely (szerk.): „A néppel tűzön-vízen át!” Nemzetőrjelvény – Tudományos konferencia a nemzetőrségről, 2009.Budapest (1956 NHT) 2009. ISBN 978-963-06-8637-2